Корисна інформація

1. Лист МОН України «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» № 1/9-263 від 20.05.2020 р.

https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyidobrochesnosti?fbclid=IwAR1VYIpSjhbTwD7PQkbqHJECgeq5WNV-3KH1ALgfZT4qL_1UK89j5Cv_5XI

2. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf

3. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf


«ЯК ПРОТИДІЯТИ НЕПРАВДИВОМУ АВТОРСТВУ?»

https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Integrity-bulletin-13.pdf


«ЯК ПОСИЛИТИ ПОЛІТИКУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗВО?»

https://academiq.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Integrity-bulletin-12.pdf


«ЯК ПІДТРИМАТИ ЧЕСНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?»

https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Integrity-bulletin-08.pdf


«ЯК ПОЛІПШИТИ (НЕ)ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ?»

https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Integrity-bulletin-09.pdf

"Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності..."

https://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf