Контакти

Відповідальна: Голова комісії з питань академічної доброчесності, доцент кафедри загальної та клінічної фармації Слєсарчук Владлєна Юріївна

e-mail: acintegrity@dmu.edu.ua

вул. Володимира Вернадського, буд. 9, кабінет № 99

м. Дніпро, 49044, Україна